Privacy

Rötjes young plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen, dat is onze core business. Dit doen wij onder meer via de webpagina www.rotjes.com, www.rotjes.nl en www.roetjes.com

U kunt anoniem onze webpagina bezoeken. Wij verzamelen analytische gegevens, maar deze zijn niet te herleiden naar een individueel persoon. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig uw heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangst van nadere informatie/offerte. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij verwerken deze daarom zorgvuldig en in een beveiligde omgeving. Daarbij houden wij ons aan de eisen vanuit de privacy wetgeving. Dat betekent dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • webbezoekers eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
  • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
  • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
  • het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze webpagina en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over webpaginabezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rotjes.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van betalingen in onze webshop en geven we uw gegevens door aan de bezorger om de producten te bezorgen. Daarnaast worden een aantal gegevens opgeslagen bij onze mailingpartner, voor het versturen van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rötjes Young Plants gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze webpagina wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rötjes Young Plants gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de webpagina naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de webpagina goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze webpagina hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Webpagina’s van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op webpagina’s van derden die door middel van links met onze webpagina zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze webpagina’s op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende webpagina de privacyverklaring van deze webpagina, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze webpagina worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Meer informatie of inzage cq. wijzigen van uw gegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u inzage in uw gegevens of deze wijzigen, neem dan contact met ons op.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen, om zich zo adequaat te identificeren. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder in geval van klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.